Zateplenie Bytového domu v Báhoň

Realizácia zateplenia Bytového domu v Báhoni sme realizovali na konci roka 2019.