Nová strecha pre Bytový dom v Modre

Realizovali sme novú strechu pre bytový dom v Modre. Aj pri zlom počasí sme do spravili dobre.